Administrativní objekt Fleck CS – 2005

Původní administrativní objekt souběžný s ulicí Hornoměcholupská byl rekonstruován a byla zde navržena nástavba za použití dřevěných lepených rámů. Dřevěné nosné tmavé prvky se staly součásti výrazného architektonického stylu nástavby prolínající se se spodní čistě bílou fasádou. U vstupní fasády bylo navrženo ocelové točité schodiště vyjíždějící na střechu ve formě proskleného bloku.

Architektonický ateliér JL

 Na Pískách 1487/7, Praha 6 Dejvice, Tel: +420 775 128 273, e-mail: info@atelierjl.cz