Hotel The Charles Prague ++++ – 1996

​Nemovitá kulturní památka

Původní bytový dům na Malé Straně dostál větších stavebních úprav bez změny historického vzhledu. stavební úpravy: V budovách s fasádami do ulic Mostecké a Josefské provedena úprava dispozice pro provoz hotelu s 25 pokoji, 6 apartmány, recepcí v přízemí a restaurací v gotických sklepech. Gotické sklepy z 12. století jsou součástí Českého národního dědictví. Návrh interiéru maximálně respektoval dochované původní prvky. Malované, trámové stropy, původní dveře a okna, kamenná schodiště, klenby,… tam, kde se původní stropy nezachovaly, byly namalovány podle našich návrhu.

Architektonický ateliér JL

 Na Pískách 1487/7, Praha 6 Dejvice, Tel: +420 775 128 273, e-mail: info@atelierjl.cz