Kulturní centrum Včelná – 2017

Kulturní centrum Včelná – 2017

Stávající dožívající objekt kulturního domu potřeboval nový impuls. Kompletní rekonstrukcí celého středního a zadního objektu byly vyřešeny všechny nešvary nefungujících konstrukcí. Přední část byla zbourána a navržena nová soudobá architektura v návaznosti na prostorný parter. Kapacita objektu byla zvětšena o klubové prostory. Součástí projektu je řešení celého interiéru splňující nejpřísnější měřítka současného využívání pro nespočet kulturních a jiných akcí.

Architektonický ateliér JL

U lípy 21/2, 155 21, Praha 5 - Zličín, Tel: +420 775 128 273, e-mail: info@atelierjl.cz