The Řeznická hotel Prague – 2008

Nerealizovaný návrh spočívající ve změně funkcionalistického objektu bytového domu na hotel. V návrhu bylo cca 30 pokojů. Redesign fasády sjednocením parteru s využitím prosklených barevných tabulí s texty v kombinací s novým keramickým obkladem ve vrchních patrech poukazující na původní funkcionalistický historický vzhled objektu. Nástavba o jedno patro s opakováním prosklených tabulí v kombinaci s měděnými prvky v barvě zelené měděnky. Na střeše byla plánovaná terasa s možností posezení v letním období .

Architektonický ateliér JL

U lípy 21/2, 155 21, Praha 5 - Zličín, Tel: +420 775 128 273, e-mail: info@atelierjl.cz